Sygehusavis

Når du er indlagt på Bornholms hospital kan vi sende dig et gratis eksemplar under hele indlæggelsen.

Evt. Abonnementnr.
Navn og adresse 
Hospital (husk adresse) 
Indl'ggelses dato 
Levering på hjemadressen skal standses under indlæggelsen!
E-mail 
Skriv resultatet af: 1+6 =   - dette er for at undgå spam.